Υπηρεσίες

-Συμβουλευτική παιδιών, ενηλίκων, ζεύγους και οικογένειας

-Διαχείριση καταστάσεων κρίσεως (πένθος, διαζύγιο, απόλυση από τη δουλειά, παρατεταμένη ανεργία)

-Ειδική αγωγή (Αυτισμός, ΔΕΠ-Υ, Νοητική Υστέρηση)

-Ομάδες προσωπικής ανάπτυξης και αυτογνωσίας

-Επαγγελματικός Προσανατολισμός σε μαθητές, φοιτητές, ανέργους